Update first quarter 2014

SCHIPHOL, the Netherlands, April 25, 2014 (GLOBE NEWSWIRE) -- Summary

Wereldhave is well on track in achieving its strategic objectives for 2014:

  • Occupancy in the shopping centre portfolio improved slightly to 98.5%, particularly due to new lettings in the Netherlands, and is above the targeted 98%.
  • Like-for-like rental growth of the retail portfolio is expected to be at least 140 bps above indexation.
  • General costs are expected to remain at the targeted [Eur] 14m for 2014.

The decline in the direct result from net rental income due to property disposals in 2013 will be more than compensated by acquisitions, the completion of developments and a positive like-for-like rental growth in 2014. For 2014, Wereldhave expects a direct result above the 2013 direct result per share of [Eur] 3.30.

Samenvatting

Wereldhave is goed op weg om de strategische doelen voor 2014 te behalen:

  • De bezettingsgraad van de winkelcentra portefeuille verbeterde tot 98,5%, vooral door nieuwe verhuringen in Nederland, en ligt daarmee boven de doelstelling van 98%.
  • De Like-for-like (LFL) huurgroei zal naar verwachting ten minste 140 basispunten boven indexatie liggen.
  • De beheerkosten zullen naar verwachting op de doelstelling blijven van [Eur] 14m voor 2014.

De daling in het directe resultaat door lagere netto huurinkomsten als gevolg van verkopen, zal in 2013 meer dan worden gecompenseerd door aankopen, de oplevering van ontwikkelingsprojecten en een positieve LFL huurgroei. Voor geheel 2014 verwacht Wereldhave een direct resultaat dat hoger is dan het directe resultaat over 2013 van [Eur] 3,30 per aandeel.

Information for the press:
Richard W. Beentjes
E richard.beentjes@wereldhave.com
T + 31 20 702 78 33
Information for analysts:
Jaap-Jan Fit
E jaapjan.fit@wereldhave.com
T + 31 20 702 78 43

Source:Wereldhave