Tianbing Qian, Genesee & Wyoming

Tianbing Qian, Chief Information Officer Genesee & Wyoming.
Tianbing Qian, Chief Information Officer Genesee & Wyoming.