×

Rio Tinto: Striking Hot Iron

3:45 PM ET Tue, 15 Nov 2011

Tom Albanese, Rio Tinto CEO, discusses the comeback for iron ore prices.