Birinyi's top picks

12:17 PM ET Tue, 4 Aug 2015

Laszlo Birinyi of Birinyi Associates, shares some of his top stock picks.