Halftime Portfolio: Jon buys Noble Energy

12:45 PM ET Fri, 4 Sept 2015

FMHR trader Jon Najarian makes a trade in his trader portfolio.