Joe Terranova's 2016 portfolio strategy

3:30 PM ET Thu, 7 Jan 2016

Joe Terranova goes over his portfolio strategy for 2016.