4 Ways to trade retail

5:00 PM ET Mon, 13 Nov 2017

The "Fast Money" traders give you 4 ways to trade retail.